Effectieve Communicatie- en Schrijftrainingen

KLANTEN

RABOBANK Regio Breda


Martin Ras
Financieel Adviseur

“De opfristraining heeft mij weer goed wakker geschud en in korte tijd zat ik er weer in. “

 

RABOBANK Regio Breda


Marcel Paul
Manager Financieel

“De kwaliteit van het geleerde kunnen we hiermee langer vasthouden, en dat maakt een herhalingstraject zo krachtig.”

RABOBANK Regio Venlo


Bart van Zijl
Manager Private Banking & Financieel advies

“We dachten het al goed te doen, maar het kon nog veel beter. Een goede les. We passen het met plezier toe in de praktijk.”

RABOBANK Regio Breda


Arlène Kinds
Financieel Adviseur B

“Met deze training kreeg ik handvatten mee om een hoop tekst te structuren voor mezelf en de toekomstige lezer.”

RABOBANK Regio Amstel en Vecht


Jennifer Vane
Financieel Adviseur A

“Hoe kun je beter communiceren met de klant. Dat is wat we hebben geleerd.”

RABOBANK Regio Schiphol 

DE VRAAG:
“Onze lezers en schrijvers zijn te veel tijd kwijt aan de cyclus van schrijven en lezen. Dit proces kan korter zodat de klant sneller zijn financiering krijgt. Ontwikkel een training voor 100 schrijvers die maakt dat zij in minder tijd betere stukken schrijven.”

ONZE AANPAK:
We adviseerden een sjabloon om uniformiteit in gang te zetten: ieder schrijft op dezelfde manier. Vervolgens leerden alle schrijvers de meest ideale structuur en vorm te kiezen. Zij bekwaamden zich in het argumenteren en het onderbouwen.

RESULTAAT:
• Krachtige korte stukken
• Een meeleescultuur: schrijvers bewaken elkaars kwaliteit
• Overtuigender aanvragen door aandacht voor argumentatie


QUOTE

“Dit werkt. Dit geeft ons structuur. Je begint met de onderwerpen die de lezer belangrijk vindt. Dat scheelt tijd.”

RABOBANK Regio Amsterdam

DE VRAAG:
“We willen meer warmte in onze communicatie. Klantfocus is voor onze afdeling Private Banking Top heel belangrijk. Kunnen jullie voor onze account-managers en private bankers een programma ontwikkelen waarin jullie ons scherp houden in onze communicatie?”

ONZE AANPAK:
We ontwikkelden een vierdaagse opleiding Professioneel Communiceren, waarin we samen met de adviseurs antwoord zochten op de volgende vragen: hoe breng ik warmte in mijn gesprekken en brieven, hoe zet ik de klant centraal, welke werkafspraken maken we voor onze brieven en mails, hoe breng ik structuur in mijn gesprekken, welke gesprekstechnieken pas ik toe en hoe zit het met hoog-laag verhoudingen?

RESULTAAT:
• Betere gesprekken door een beter inzicht in klantbehoeftes
• Meer zelfvertrouwen in interactie met de klant
• Duidelijkheid over huisstijl
• Meer warmte in brieven en mails

 


QUOTE

“Deze training heeft ons team op scherp gezet. Ik heb in zeer korte tijd een paar handige tools opgepikt, die ik morgen al kan toepassen!” 

RABOBANK Twente Oost

DE VRAAG:
“Onze toelichtingen zijn te lang. Duidelijke argumentatie ontbreekt. Lezers zijn teveel leestijd kwijt.”

ONZE AANPAK:
Een training van drie bijeenkomsten: effectieve toelichtingen schrijven.

RESULTAAT:
• Enthousiaste schrijvers
• Enthousiaste directie
• Borgingstraject op de lange termijn


QUOTE

“Het is geen standaard training.
Heb al vele trainingen gehad en deze sprong er in positieve zin aan alle kanten uit.”

SNS Reaal

DE VRAAG:
1. “Onze procesbeheerders hebben behoefte aan een training gesprekstechnieken. Ontwikkel een training op maat waarin zij kunnen oefenen in attitude, vragen stellen, de regie houden in een gesprek.”

2. “Wij willen meer gebruik gaan maken van onze eigen kennis binnen de organisatie. Kunnen jullie een traject ontwerpen om meer te gaan werken met onze eigen kennis en vaardigheden?“

ONZE AANPAK:
1. Een eendaagse training met acteur waarin deelnemers realistische situaties naspeelden. Focus op houding, gelijkwaardigheid, vragen stellen, regie houden. Men zag zichzelf terug op video.

2. Iedereen volgde de opleiding Inspirerend Coachen. Met een fris team van kenniscoaches heeft SNS Reaal een grote stap gezet in het efficiënt gebruikmaken van haar eigen mensen.

RESULTAAT:
• Open communicatie over kwaliteit van (coachings)gesprekken
• Een open klimaat waarin feedback geven en leren van elkaar vanzelfsprekend is.
• Meer zelfvertrouwen van deelnemers in gesprekken
• Doelgerichter te werk gaan in gesprekken


QUOTE

“Directie: We zien eigenlijk al verschil: de stukken zijn veel beter leesbaar”

Post NL

DE VRAAG:
“We willen meer expertise in huis halen over het omgaan met oudere werknemers. Kunnen jullie onze consulenten trainen? We krijgen een groep oudere werknemers niet in beweging. Zij weten dat ze over een jaar moeten afvloeien. Kunnen jullie hen in een korte workshop activeren om het lot in eigen hand te nemen?“

ONZE AANPAK:
We boden consulenten de opleiding Seniorcode aan. Daarna trainden we interne trainers om de workshop Seniorcode te kunnen geven. Voor de medewerkers kozen we voor een groepsdynamische insteek waarbij de werknemers optreden als coach voor elkaar. De centrale werkvorm gaat over de spanning tussen ‘zoals het is’ en ‘zoals men het eigenlijk wil hebben’. De hamvraag is steeds ‘Wat kun je zelf doen om dichter bij je doel te komen?’

RESULTAAT:
• Gecertificeerde personeelsconsulenten in Seniorcode
• Expertise binnen de organisatie over generatiebeleid
• De deelnemers deelden de ervaring van samen in het zelfde schuitje te zitten
• Men had energie om de eigen situatie aan te pakken
• Iedereen had concrete actiepunten en voornemens voor de toekomst


QUOTE

“Dit moet vaker. Ik denk dat anderen dit ook aanspreekt.” “Nuttig voor collega’s die net als wij in een onzekere situatie terecht zijn gekomen.”
“Leerrijk.” “Motiverend.”

Amsterdam Business School

DE VRAAG:
“Maak een praktische training voor onze studenten van de opleiding Master of International Finance, waarin zij leren om nog beter en krachtiger te presenteren. Geef deze trainingen in het Engels.“

ONZE AANPAK:
In een praktijksessie hebben studenten gewerkt aan hun presentaties op drie niveaus: inhoud, vorm en oog voor publiek. Vervolgens hebben zij bij elkaar hun sterke punten en valkuilen in kaart gebracht. Registratie op video zorgde voor extra feedback.

RESULTAAT:
• Meer zelfvertrouwen tijdens presenteren
• Zelfinzicht door focus op houding en stemgebruik
• Betere presentaties door heldere structuur


QUOTE

“Wat heerlijk een training te volgen die je direct kunt gebruiken!”

Gemeente Nieuwkoop

DE VRAAG:
“Iedereen in onze gemeente schrijft op zijn eigen manier. Kan Spijkerman Trainingen ervoor zorgen dat al onze schrijvers leren dezelfde stijl te hanteren? Dat zij klantgericht gaan schrijven en hun voorstellen en brieven goed beargumenteren?“

ONZE AANPAK:
totaal aanpak in de schriftelijke communicatie:
• brieven
• raadsvoorstellen
• webteksten

RESULTAAT:
• Uniformiteit in alle geschreven stukken
• Met elkaar afspraken maken over stijl en structuur
• Een enthousiaste groep schrijvers


QUOTE

“Dit was een hele leuke training. Ook al zag ik er in het begin tegenop, nu schrijf ik toch veel makkelijker!”

Spijkerman trainingen