Effectieve Communicatie- en Schrijftrainingen

Feedback Geven en Ontvangen

Met deze training leer je beter feedback te geven én te ontvangen, voor meer succes in communicatie.

Training Feedback Geven en Ontvangen

 Adviseurs en Beleidsmedewerkers
 2 jaar werkervaring
 10 uur

Mensen die succesvol zijn in hun communicatie hebben één ding gemeenschappelijk: zij verstaan de techniek van feedback geven én ontvangen. Hiervoor moet u eerst weten wat werkt. In deze training leert u de basis.

Deelonderwerpen

De regels van feedback, inzicht in eigen luistergedrag, luisteren, doorvragen, samenvatten, vragen stellen, de gulden gespreksformule, regie houden.

Resultaat van de training

• Meer inzicht in eigen gespreksstijlen.
• Meer regie in gesprekken.
• Een open werksfeer.
• Betere onderlinge communicatie.

Toelichting

Feedback & ons brein
Jarenlang was het geven van feedback onderwerp in talloze trainingen. Er werd wat af geoefend in het geven van feedback. Maar uit recent onderzoek naar onze hersenen blijkt dat ons brein het verdraaid lastig vindt om feedback goed te verwerken. De gever wordt door ons brein al gauw gezien als ‘gevaar’ voor onze identiteit. De identiteit die we graag in stand willen houden. Er komt dus meer bij kijken dan alleen maar wat gespreksregels…

Het voor een team of organisatie belangrijk dat men door feedback van elkaar leert. Hoe moet het dan wel? In deze training leer je hoe je feedback wél aankomt! Je leert over de werking van onze hersenen en hoe hier goed op in te spelen.

Doel van je feedback: lange termijn relatie
Als gever van feedback is het zaak om altijd het hogere doel voor ogen te houden: wil jij iets kwijt of heeft het een functie voor het team en de persoon aan wie jij feedback geeft? Hoe breng je het zodanig dat de ander er profijt van heeft? In onze training leert u uw feedback te regisseren: zo zet u het middel feedback in om team- en organisatiedoelen te bereiken.

NIVEAU: MBO/HBO/WO

DOELGROEP: adviseurs en beleidsmedewerkers.

AANVANGSNIVEAU: minimaal 2 jaar relevante ervaring.

STUDIEBELASTING: 7 uur voor de training, 3 uur voor tussentijdse opdracht.

Deze klanten gingen u al voor

Spijkerman trainingen