Meer dan 10 jaar ervaring
Maatwerk altijd mogelijk
Top trainers in het hele land

BLOG
Coachend leidinggeven: Hoe doe je dat?

Leidinggeven ziet men nogal eens als een manier om controle te hebben over een groep mensen. Hoewel coachend leiderschap een zekere mate van autoriteit vereist, zijn er nog heel wat andere aspecten waar mensen vaak niet bij stil staan.

Bedrijven en organisaties worden alsmaar ‘platter’. De ‘span of control’ waar leidinggevenden actief in zijn wordt groter, en dus ook uitdagender. De verantwoordelijkheid die op leidinggevenden rust is dan misschien wel groot, maar er zijn ontelbare manieren om het leidinggeven eenvoudiger en efficiënter te maken. Coachend leiderschap gaat niet uit van autoriteit, controle en macht, maar zet de medewerkers aan om zelfstandig te denken en het motiveert en inspireert hen om proactief te werk te gaan.

Wil je zelf aan de slag met een andere manier van leidinggeven? Wellicht omdat de situatie in jullie organisatie of bedrijf verandert: minder managementlagen, of meer diversiteit in leeftijd en werkstijl. Hieronder lees je de beste tips om coachend leiding te geven

Geef blijk van vertrouwen

Coachend leidinggeven vereist dat de medewerkers ruimte hebben, dat je durft delegeren en dat er duidelijkheid bestaat over de vereiste resultaten. Als coachend leidinggevende let je best op de volgende punten:

Stimuleer het verantwoordelijkheidsgevoel van het team. Laat je vertrouwen zien in de kwaliteit van mensen. Dat is essentieel. Betrek hen actief betrekken bij vernieuwingen en doe vooral een beroep op hun kennis. Niet communiceren over de problemen die je hebt, maar alleen vertellen dat zij aan een KPI of een target moeten voldoen, inspireert niet. Manage by vision, not by numbers.

Feedback geven

Feedback geven vormt de spil van een team. Als je teams wilt aansturen, is het belangrijk dat je investeert in een feedback cultuur: zowel de goede als de verbeterpunten breng je ter sprake, zodat dit het team prikkelt om te handelen. Laat blijken dat je acties waardeert en geef complimenten. Zaken die relevant zijn hierbij:

  • Stel vragen. Een leidinggevende die zoch niet coachend opstelt is vaak aan het vertellen hoe het moet. Bij coachend leidinggeven leg je de nadruk op ‘coachende’ vragen, waardoor je het probleemoplossende vermogen van medewerkers aanwakkert en hen zelfstandig laat handelen. Voorbeeld:
    ‘Welke oplossingen zie je voor dit probleem?’
    ‘Hoe denk je dat je dit het beste kunt aanpakken?’
  • Besteed aandacht aan de coöperatie en resultaatgerichtheid van de medewerkers.
    Bijvoorbeeld door het hele team verantwoordelijk te maken voor het resultaat.
  • Eenduidigheid en transparantie. Zorg ervoor dat de communicatie duidelijk is, en focus je op wat belangrijk is: output en vooruitgang zijn het primaire doel van een team, met aan de leiding de coach.

Coachend leiderschap heeft als doel het beste uit de medewerkers te halen, en stapt dus af van het autoritaire beeld van de leider. Praktisch te werk kunnen gaan, een luisterend oor bieden en mensen kunnen motiveren en inspireren zijn enkele van de kwaliteiten waar een coach over moet beschikken om de samenwerking tussen de medewerkers te optimaliseren, met een efficiënt team als gevolg.

Hoe kan ik mijn team coachend leiden?

1. Je past je aan
Je kunnen aanpassen wil zeggen dat je kunt wisselen tussen verscheidene rollen of stijlen: je neemt geen dienende rol aan, of naïef, maar je weet wel de situatie en de medewerkers juist in te schatten, waardoor je perfect weet hoe je het leiderschap moet toepassen. Dit wordt ook wel ‘leiden als een DJ’ genoemd.

2. Je stuurt je medewerkers 3-dimensionaal
Coachend leidinggeven moet in verschillende richtingen gebeuren, dus niet enkel naar beneden toe. Het coachen van mensen die zogezegd ‘boven’ je staan op een informele manier is al even belangrijk als het leiden van medewerkers, en het geeft je als leidinggevende de kans om weerbaarheid en aanpassingsvermogen te ontwikkelen. Dit concept wordt ook wel ‘leading down, up and across’ genoemd.

3. Een coach moet vooral medewerkers kunnen inspireren
Een goede leider weet de medewerkers te motiveren en inspireren, en dan vooral door enthousiasme aan te wakkeren. Dit is echter enkel mogelijk als je als coach zelf gepassioneerd bent. Het goede voorbeeld kunnen geven en mensen meetrekken in je enthousiasme is essentieel om efficiënt te kunnen coachen.

4. Een coach kan goed luisteren
Een échte leider kan een luisterend oor bieden, en daarmee wordt bedoeld dat er aandachtig en zonder oordeel geluisterd kan worden naar wat een medewerker te vertellen heeft. Veel mensen hebben het ongelooflijk druk en hebben soms gewoon nood aan een luisterend oor om weer overzicht en duidelijkheid te krijgen. Eenmaal je het als coach écht kunt opbrengen om aan te horen waar je medewerkers mee zitten, dan zal dat je leiderschap alleen maar ten goede komen.

5. Ken je personeel
Je personeel kennen is essentieel om een goede leider te kunnen zijn. Interesse tonen in zijn/haar leven en in gesprek blijven zijn maar enkele manieren om dat te doen. Werknemers zien het als een teken van écht leiderschap als de werkgever oprechte interesse toont voor hun leven. Op die manier kun je als leider ook inschatten hoe ze zullen reageren op situaties.

6. Houd rekening met de plaats van de medewerker binnen het bedrijf
Naast interesse tonen is rekening houden met het werkplezier van werknemers al even belangrijk. Factoren zoals de sociale context (denk maar aan collega’s), zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden zijn hierbij van groot belang. Daarbij is het essentieel om de werknemers van een functie te voorzien die het best bij hen past: een werknemer op de juiste plaats leidt tot een werknemer die productiever is. Samen met de persoon in kwestie onderzoeken welke functie binnen de organisatie hem of haar het best ligt, kan daarbij helpen.

recente artikelen

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief

Voor handige tips, en inzichten uit de wereld van mondelinge en schriftelijke communicatie.